Партії та вибори

Pay with:
i agree with "Terms for Customers"
Sold: 1 last one 31.05.2013
Refunds: 0

Uploaded: 31.05.2013
Content: 30501220429617.rar 1354,09 kB

Product description

У енциклопедичному словнику ”Партії та вибори” зібрано більше 1500 термінів та понять, які стосуються політичних виборів, виборчих систем, виборчого законодавства, виборчого процесу та місця у ньому політичних партій. Через розкриття суті відповідних термінів автор подає об’єктивні індикатори європейських механізмів та процедур формування влади, робить порівняльний аналіз європейського досвіду та українських реалій виборчої демократії. У додатках до словника вміщені найважливіші міжнародні нормативно-правові акти, які стосуються політичних виборів. Словник буде корисним не лише для науковців та фахівців, студентів та викладачів, державних службовців, працівників місцевого самоврядування, партійних працівників та активістів, але й усіх, хто цікавиться політикою.

Additional information

Шведа Ю. Р. Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії: Енциклопедичний словник.- Львів: Вид-во Тараса Сороки, 2009.- 500 с.

У енциклопедичному словнику ”Партії та вибори: європейський досвід і українські реалії” зібрано більше 1500 термінів та понять, які стосуються політичних виборів, виборчих систем, виборчого законодавства, виборчого процесу та місця у ньому політичних партій. Через розкриття суті відповідних термінів автор подає об´єктивні індикатори європейських механізмів та процедур формування влади, робить порівняльний аналізєвропейського досвіду та українських реалій виборчої демократії. У дадатках до словника вміщені найважливіші міжнародні нормативно-правові акти, які стосуються політичних виборів. Словник буде корисним не лише для науковців та фахівців, студентів та викладачів, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, партійних працівників та активістів, але й усіх, хто цікавиться політикою.

ББК Ф 69я20+Х805.26я20
УДК 329 + 324] (031)
Ш 341

Рецензенти:

Бебик В. М., доктор політичних наук, професор, проректор Університету ”Україна”,
Горбатенко В. П., доктор політичних наук, професор, заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
Колодій А. Ф., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології і філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
Романюк А. С., доктор політичних наук, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рекомендовано вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 2/5 від 27.05.2009).

Feedback

1
No feedback yet.
In order to counter copyright infringement and property rights, we ask you to immediately inform us at support@plati.market the fact of such violations and to provide us with reliable information confirming your copyrights or rights of ownership. Email must contain your contact information (name, phone number, etc.)